BM THN 6

Peribahasa

Sila pilih jawapan. Jika jawapan anda didapati salah anda akan diberi panduan, jika betul teruskan dengan latihan.