BAHASA MELAYU UPSR

Kata ganti nama

Sila pilih jawapan. Jika jawapan anda didapati salah anda akan diberi panduan. Jika betul, teruskan dengan latihan.