Bahasa Melayu Tahun 6

KATA SENDI NAMA

Sila pilih jawapan . Jika jawapan anda didapati salah, anda akan diber panduan . Jika betul, teruskan dengan latihan .