Bahasa Melayu Tahun 4

Penjodoh Bilangan.

Sila pilih jawapan. Jika jawapan anda salah, anda akan diberi panduan. Jika betul, teruskan dengan latihan.