Kata Tanya ( Tahun 2)

Kuiz Tatabahasa

Sila pilih jawapan.Jika jawapan anda didapati salah anda akan diberi panduan.Jika betul,teruskan dengan latihan yang seterusnya.