Latihan Tatabahasa 1 ( Kata Adjektif )

Kuiz

Pilih jawapan yang sesuai. Jika jawapan anda salah, anda akan diberi panduan. Jika jawapan anda betul, teruskan dengan soalan yang seterusnya.