LATIHTUBI BAHASA MELAYU PMR

PENGIMBUHAN

Sila jawab semua soalan berikut. Jika anda salah, anda akan diberi panduan tetapi jika jawapan anda betul, anda boleh teruskan latihan ini.