Bahasa Melayu PMR - Peribahasa

Quiz

Sila pilih jawapan. Jika jawapan anda didapati salah, anda akan diberi panduan. Jika betul teruskan dengan latihan.