BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

Melengkapkan Ayat

Sila pilih jawapan yang tepat. Jika jawapan anda didapati salah, anda akan diberi panduan. Jika betul, teruskan dengan latihan.